Email: info@tifa.vn

Điện thoại: 0969323839

Địa chỉ: 413/2A Đường ĐT 743, Khu phố Đông An, Phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam